Další služby 

  • Zajištění informací  o majetkových poměrech budoucích klientů Vaší společnosti
  • Ekonomické prověrky firem, právnických či fyzických osob
  • Zajištění, zneprovoznění, odebrání a transport ve spolupráci s odbornou firmou
  • Depozit – disponujeme  depozitním parkovištěm ( cca 150 aut ) a garážemi
  • Převozy zajištěných PF mimo území  ČR
  • Zajištění splátkových kalendářů
  • Zpracování podkladů a podání trestního oznámení včetně zastupování a podání svědeckých výpovědí
  • Zajištění posudků soudních znalců
  • Služby licitátora

Copyright © 2011, EKS factoring s.r.o.