Vymáhání pohledávek 

V oblasti mimosoudního vymáhání pohledávek máme největší zkušenosti v oblasti zajištění předmětů leasingu nebo úvěrů, které Vaše společnost financuje.

Průběh řešení od předání informací až po zajištění pohledávky:

 1. Předání potřebných dat k případu od zadavatele
 2. Detektivní ustanovka zájmových osob
 3. Vypracovnání operativního plánu s návrhem možných variant
 4. Osobní intervence zájmových osob
  Po dlouholetých zkušenostech byli naši pracovníci proškoleni, jak jednat s Vašim klientem v terénu tak, aby byla docílena maximální efektivita při vymáhání pohledávek s ohledem na danou situaci.
 5. Opakované kontakty klienta (telefonické, osobní)
  Tyto intervence jsou vedeny s mimořádnou ohleduplností, diskrétností a s využitím všech zákonem dostupných  prostředků k uspokojivému výsledku.
 6. Průběžný monitoring vývoje případu
  Naši pracovníci vyřizují a zpracovávají aktualizaci informací týkajících se každého zadaného případu.
 7. Ukončení případu formou inkasa pohledávek či nedoplatků
  Inkaso dlužných pohledávek i přímé úhrady zákazníka na základě dohody se zadavatelem.
 8. Kontrola a zajištění PF
  Není –li možné vyřešit vzniklý dluh vůči Vaší společnosti inkasem dlužných pohledávek je přistoupeno k zajištění předmětů financování s veškerými příslušenstvím dle předávacího protokolu, který je součástí leasingové neb úvěrové smlouvy.  Zajištěný PF může být po dohodě se zadavatelem odstaven do depozitu naší společnosti.
 9. Podání návrhu na podání tresního řízení
 10. Ukončení a zpracování závěrečné zprávy
  Naši pracovníci zpracují podrobnou zprávu o průběhu řešení, kde budou zaznamenány veškeré podrobnosti o vyřešení zadaného případu.Dále bude pořízena fotodokumentace a zajištěny veškeré dokumenty vyžádané Vaší společností od klienta.

Výhody osobní intervence při vymáhání pohledávek

Naše společnost při prvotním jednání s Vaším klientem preferuje osobní kontakt, který zaručuje zjištění maximálních informací o dlužníkovi a taktéž o předmětu financování. Tím se zefektivní následný postup a ve svém důsledku pak maximalizuje možnost kladného vyřízení daného případu. Dík osobnímu jednání našich pracovníků v terénu  se zváží všechny možné aspekty při realizaci pohledávky, dále pak je samozřejmě využit i psychologický efekt. Tímto způsobem jsou lépe využita veškerá vstupní data, která jsou následně zpracována a využita ve prospěch klienta.Tento postup patří neodmyslitelně k procesu komunikace s Vaším klientem a zařazuje se do posloupnosti vymáhání.


Copyright © 2011, EKS factoring s.r.o.