Dražební činnost 

Společnost EKS Factoring se od roku 2013 specializuje na organizování a kompletní realizaci veřejných dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Koncesi k provádění této činnosti získala v srpnu 2013. Našimi zákazníky jsou především insolvenční správci, likvidátoři a společnosti obchodující s pohledávkami.

Komplexní přípravou dražeb, včetně zajištění služeb soudních znalců nebo právního a daňového servisu navrhovatelům, se společnosti daří zpeněžovat majetek k jejich spokojenosti.


Copyright © 2011, EKS factoring s.r.o.